CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Գիտաժողով «Հայաստան-Թուրքիա. երկխոսության ուղիների որոնում» թեմայով
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստանը

հրավիրում է 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ. ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ»  

թեմայով ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ

18-19 մայիսի, 2017
ԵՐԵՎԱՆ


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Գիտաժողովը նախաձեռնվել է «Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին. փուլ 2-րդ» ծրագրի շրջանակներում՝ Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Այն միտված է մարդկանց միջև բաց երկխոսությանը՝ Հայաստանի և Թուրքիայի հասարակություններում կապեր զարգացնելու, տնտեսական և գործարար հարաբերությունների ընդլայնման, մշակութային և կրթական ծրագրերի և հավասարակշռված տեղեկատվության հասանելիության միջոցով:


Գիտաժողովին աշխատանք ներկայացնելու վերաբերյալ մանրամասները կարող եք գտնել այստեղ:

Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: