CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Փաստաթղթեր և նյութեր

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017
Համառոտ նկարագրություններ       
Մամլո հաղորդա-
գրություններ
      
Ներկայացումներ     
Տվյալների բազաներ      
Տվյալների առցանց վերլուծություն     
Հարցաթերթեր    
Տիտղոսաթերթեր   
 
Քարտեր   
Ընտրանքի ձևավորման
մեթոդաբանություն
    
Հրահանգներ հարցազրու-
ցավարների համար
  


Հարցաթերթը յուրաքանչյուր հարցման համար պատրաստվում է անգլերեն լեզվով` ըստ հարցաթերթերի պատրաստման ռազմավարության: Այնուհետև այն թարգմանվում է հայերեն, ադրբեջաներեն և վրացերեն` ըստ հարցաթերթերի թարգմանության ուղենիշների:


Տիտղոսաթերթը, որպես առանձին փաստաթուղթ, օգտագործվում է հարցազրույցի սկզբում` ընտրանքի համաձայն որոշված տնային տնտեսության չափահաս անդամին նշելու և անհրաժեշտության դեպքում մերժումները գրանցելու համար:


Քարտերը պատրաստվում են հարցվողների համար` որոշակի հարցերի պատասխանների տարբերակներից ընտրություն կատարելու նպատակով:


Ընտրանքի մեթոդաբանությունը պատրաստվում է մեր տարածաշրջանային մասնագետի կողմից և նկարագրում է ընտրանքի նախագծման բոլոր քայլերը և այդ ընթացքում կատարվող որոշումների հիմնավորումները:


Հարցազրուցավարների հրահանգները պատրաաստվում են յուրաքանչյուր հարցազրույցի ընթացքը դրանց համաձայն վարելու նպատակով:


Խնդրում ենք օգտագործել հղումների հետևյալ կարգը` Կովկասյան Բարոմետրի տվյալներին հղումներ կատարելիս.

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ: (Տվյալների բազայի տարեթիվը) «Կոկասյան Բարոմետր». [տվյալների բազա] ստացված http://www.crrccenters.org/caucasusbarometer/-ից {տվյալների բազան բեռնելու կամ դրա հետ աշխատանքի ամսաթիվը}.-ին:

Խնդրում ենք ՀՌԿԿ-ի տվյալներին հղումներ կատարելու դեպքում տեղեկացնել մեզ` այս առցանց ձևը լրացնելու միջոցով:


Կովկասյան բարոմետր ծրագրի վերաբերյալ հարցերով խնդրում ենք դիմել մեզ pmdi@crrc.am էլ. հասցեով :


Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: