CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Փաստաթղթեր և նյութեր

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
Համառոտ նկարագրություններ       
Մամլո հաղորդագրություններ       
Ներկայացումներ     
Տվյալների բազաներ    
Տվյալների առցանց վերլուծություն   
Հարցաթերթեր    
Տիտղոսաթերթեր   
Քարտեր   
Ընտրանքի ձևավորման
մեթոդաբանություն
  
Հրահանգներ հարցազրուցավարների
համար
  


Հարցաթերթը յուրաքանչյուր հարցման համար պատրաստվում է անգլերեն լեզվով` ըստ հարցաթերթերի պատրաստման ռազմավարության: Այնուհետև այն թարգմանվում է հայերեն, ադրբեջաներեն և վրացերեն` ըստ հարցաթերթերի թարգմանության ուղենիշների:


Տիտղոսաթերթը, որպես առանձին փաստաթուղթ, օգտագործվում է հարցազրույցի սկզբում` ընտրանքի համաձայն որոշված տնային տնտեսության չափահաս անդամին նշելու և անհրաժեշտության դեպքում մերժումները գրանցելու համար:


Քարտերը պատրաստվում են հարցվողների համար` որոշակի հարցերի պատասխանների տարբերակներից ընտրություն կատարելու նպատակով:


Ընտրանքի մեթոդաբանությունը պատրաստվում է մեր տարածաշրջանային մասնագետի կողմից և նկարագրում է ընտրանքի նախագծման բոլոր քայլերը և այդ ընթացքում կատարվող որոշումների հիմնավորումները:


Հարցազրուցավարների հրահանգները պատրաաստվում են յուրաքանչյուր հարցազրույցի ընթացքը դրանց համաձայն վարելու նպատակով:


Խնդրում ենք օգտագործել հղումների հետևյալ կարգը` Կովկասյան Բարոմետրի տվյալներին հղումներ կատարելիս.

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ: (Տվյալների բազայի տարեթիվը) «Կոկասյան Բարոմետր». [տվյալների բազա] ստացված http://www.crrccenters.org/caucasusbarometer/-ից {տվյալների բազան բեռնելու կամ դրա հետ աշխատանքի ամսաթիվը}.-ին:

Խնդրում ենք ՀՌԿԿ-ի տվյալներին հղումներ կատարելու դեպքում տեղեկացնել մեզ` այս առցանց ձևը լրացնելու միջոցով:


Կովկասյան բարոմետր ծրագրի վերաբերյալ հարցերով խնդրում ենք դիմել մեզ pmdi@crrc.am էլ. հասցեով :


Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: