CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Սիմոնսի քոլեջի գրադարանավարություն և տեղեկատվություն ֆակուլտետր շրջանավարտ Արման Առաքելյանը և ՀՌԿԿ-Հայաստանի գրադարանավար/տեղեկատվության մասնագետ Գոհար Խաչատրյանը անցկացրել են կառավարման համակարգերի վերաբերյալ կողմնորոշիչ սեմինար ՀՌԿԿ-Հայաստանի գրասենյակում, 2009թ. ապրիլի 11-ին:

Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: