CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Աջակցության ամրապնդում մարդկային ներուժի զարգացման քաղաքականությանը

Ծրագրի անվանումը՝ «ՀՀ մարդկային ներուժի զարգացման քաղաքականության շահառուներին
աջակցության ամրապնդում»  
Պատվիրատու՝  Եվրոպական կրթական հիմնադրամ
Ժամկետներ՝  2012թ. ապրիլ - 2012թ. դեկտեմբեր


Ծրագրի նկարագիրը.  նպատակն է խորհրդատվության, համապատասխան փորձառությամբ նմանատիպ կառույցներ ունեցող այլ երկրների հետ համագործակցության միջոցով ամրապնդել կրթական հիմնադրամի հնարավորությունները և բարձրացնել դրա գործունեության արդյունավետությունը, հետամուտ հետազոտության միջոցով նպաստել շրջաններում մասնագիտական կրթության համապատասխանության գնահատման գիտելիքների ու փորձի հարստացմանը, ինչպես նաև բարձրացնել պետական հաստատությունների հնարավորությունները տվյալների վերլուծության և Թուրինի գործընթացի զեկույցի արդիականացման վրա հիմնված քաղաքականություն մշակելու հարցում՝ ուղված մասնագիտական կրթության ոլորտում բարեփոխումների հաջող իրականացմանը:


Հետազոտության կազմվածքը`
 տվյալների հավաքագրման հետազոտություն, ընտրանքի չափը՝ Արարատի և Կոտայքի մարզերում մասնագիտական կրթության հաստատությունների 450 շրջանավարտներ


Արդյունքները՝
 վերլուծական զեկույց, տվյալների շտեմարան, Թուրինի գործընթացի զեկույցի հայերեն տարբերակը:

Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: