CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Լրատվական այլընտրանքային ռեսուրսներ 2011 և 2013

Ծրագրիանվանումը՝

Լրատվական այլընտրանքային ռեուրսներ 2011 և 2013

Երկիրը՝

Հայաստան

Ֆինանսավորող՝

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն

Ժամկետներ՝

Փետրվար-հունիս, 2011թ., ապրիլ-հուլիս, 2013թ.


Ծրագրի նպատակը. 

Ավանդական և այլընտրանքային լրատվամիջոցների կողմից նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով Հայաստանում բազմակողմանի և անկանխակալ տեղեկատվության մատչելիությունը մեծացնելու և բարելավելու նպատակով Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը, Ինտերնյուզ լրատվամիջոցների աջակցության ՀԿ-ի (Հայաստան) և Երևանի մամուլի ակումբի հետ համատեղ 2011 և 2013 թթ. իրականացրեց «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագիրը:

Սոցիոլոգիական հարցումենրը նպատակ ունեին բացահայտել Հայաստանի հանրության լրատվական նախասիրությունները, ակնկալիքները լրատվության բովանդակության, լրատվամիջոցների անկախության և գրաքննության ընկալումը և վստահությունը նրանց հանդեպ:
      
•   տարբեր տեխնոլոգիական հարթակների միջոցով աջակցել այլընտրանքային բովանդակության ստեղծմանը և տարածմանը,

•   տեղական և ռեգիոնալ մակարդակներում լուրերի և տեղեկատվության նկատմամբ գնահատել սպառողական պահանջարկը՝ ներառելով լրատվական գրագիտությանը, քննադատական վերլուծության հմտությունները, հիմնական գիտելիքը վերջին համացանցային ու հեռախոսային կապի միջոցները,

•   հատուկ խնդիրների և անկախ մամուլի զարգացման՝ որպես արժեքի, ՀԿ-ների, հետազոտական կենտրոնների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից շահերի պաշտպանության չափումը: 


Հետազոտության կազմվածքը. 

2011թ. ՀՌԿԿ-Հայաստանը իրականացրել է ներկայացուցչական հարցում 1421 հարցվողների (16 տարեկան և ավելի մեծ) հետ: Ի լրումն հետազոտության քանակական մասի՝ իրականացվել են նաև խորացված հարցազրույցներ լրատվութան ոլորտի 33 փորձագետների հետ և քննարկումներ հանրության ներկայացուցիչներից կազմված 8 ֆոկուս խմբերում:

2013թ. իրականացվել է միայն ներկայացուցչական հարցում մոտ 1500 հարցվողների հետ՝ առանց խորացված հարցազրույցների և ֆոկուս խմբերի:

 

Արդյունք : 


  
   2011 2013 
Ներկայացում    
Հարցաթերթ    
Համառոտ նկարագրություն   
Կոդերի շտեմարան    
Տվյալների շտեմարան    

Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: