CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Ընտրողների նախասիրությունները Հայաստանում և Վրաստանում


Ծրագրի անվանում Լուրջ ընդունելով մասամբ ազատ ընտրողներին. բռնակալական արձագանք ընտրողների նախասիրությունները Հայաստանում և Վրաստանում
Երկիր Հայաստան և Վրաստան
Ֆինանսավորող Շվեյցարական ակադեմիական կովկասյան ցանց (Academic Swiss Caucasus Net, ASCN)
Ժամկետներ 2014թ. մարտ-2016թ. փետրվար


Ծրագրի նպատակը

Հայաստանում և Վրաստանում դերակատարների և ինստիտուտների փոխազդեցությունների համեմատական հետազոտություն՝ բացահայտելու բռնակալական ռեժիմների քաղաքական խոչընդոտները և վայրիվերումները քաղաքականության հիմնական ոլորտներում:   Հետազոտության կառուցվածքը

Արդյունքները

Մենագրություն, գրախոսված գիտական հոդվածներ, գիտաժողովների զեկույցներ:


Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: