CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման պայմանները Հայաստանում

Ծրագրի անվանումը  Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման
պայմանները Հայաստանում
Երկիրը Հայաստան  
Ֆինանսավորող Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն  (GIZ)
Ժամկետներ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2014թ  
Ծրագրի նպատակը


Հետազոտության նպատակն է Հայաստանում մասնավոր հատվածի զարգացմանն ու մրցունակությանը նպաստող նոր մասնագիտական որակավորումների պահանջարկի բացահայտումը և դրանց զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների նախանշումը: 
Հետազոտության կառուցվածքը  • Գրականության ակնարկ
  • 4 ֆոկուս խմբային քննարկում ձեռնարկությունների, միավորումների, համապատասխան նախարարությունների ներկայացուցիչների  ևփորձագետների հետ 
  • Երկխոսություն ՖորումԱրդյունք Վերլուծական զեկույց, ներառյալ «ճանապարհային քարտեզ» ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման համար:


Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: