CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Հարկադիր աշխատանք և աշխատանքային թրաֆիքինգ

Ծրագրի անվանում 

Հարկադիր աշխատանքի և աշխատանքային թրաֆիքինգի փորձնական ուսումնասիրություն Հայաստանի ընտրված մարզերում

ԵրկիրՀայաստան  
ՖինանսավորողԵվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն
Ժամկետներ2014թ. սեպտեմբեր – 2015թ. հունիս 

Ծրագրի նպատակը և մեթոդաբանությունը


Ծրագրի նպատակն է նշել և գնահատել հարկադիր աշխատանքի հետ առնչվող խնդիրները, մասնավորապես տեղաբնակ և օտարերկրյա քաղաքացիների շրջանում Երևանում, Արարատի, Կոտայքի, Լոռվա, Շիրակի և Սյունիքի մարզերում: 

Մեթոդաբանությունը կմշակվի այնպես, որ բացահայտի վեց մարզերում աշխատաշուկայի մարտահրավերները և  ուսումնասիրված ընտանիքներում հարկադիր աշխատանքի հնարավոր դեպքերը: 300 ընտանիք է ընտրվել և այցելվել առերես հարցազրույցի համար՝ չափելու: հարկադիր աշխատանքի տարածվածվածությունը Հայաստանում: Վերջին 2.5 տարվա ընթացքում մասնավոր աշխատանքային փորձ ունեցող հարցվողները կբացահայտվեն պատահական քայլքի մեթոդի կիրառմամբ: Արդյունքները  • 300 տնային տնտեսության տվյալների բազա: 
  • Փորձագիտական հարցազրույցների հարցաշար: 

 Տնային տնտեսությունների ուսումնասիրության հարցաթերթ:

Քանակական և որակական տվյալների հիման վրա վերլուծական զեկույց:

Ամբողջական զեկույցը կարող եք գտնել այստեղ:Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: