CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Քաղաքացիական մասնակցությունը Կովկասում

Ծրագրի անվանում

Քաղաքացիական հասարակությունը և քաղաքացիական մասնակցությունը Կովկասում

Երկիր

Հայաստան

Ֆինանսավորող

ՌՊՀՀ

Ժամկետներ

փետրվար – հունիս, 2015թ.Ծրագրի նպատակը


«Քաղաքացիական հասարակությունը և քաղաքացիական մասնակցությունը Կովկասում» համապետական ներկայացուցչական հարցման նպատակն է հասկանալ  քաղացիական մասնակցության   աստիճանը և  ձևաչափերը  Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում:


Այս նախագիծը իրականացվում է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Անկայունության միջ- և ներհասարակական աղբյուրները և դրանց արձագանքելու ԵՄ հնարավորությունները» (ԱՆԱԱԵՄ) ծրագրի շրջանակներում, և նպատակ է հետապնդում ուսումնասիրել անվտանգության հետ առընչվող  տարբեր հարցեր՝ կովկասյան տարածաշրջանում և հարակից երկրներում: ԱՆԱԱԵՄ կոնսորցիումը բաղկացած է 8 կազմակերպություններից, որոնք գտնվում են Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Թուրքիայում, Վրաստանում, Ադրբեջանում և Ռուսաստանում: Կոնսորցիումը գլխավորում  է Սենթ Գալլեն Համալսարանի «Եվրոպայում կառավարման և մշակույթի կենտրոն»-ը :
Հետազոտության կառուցվածքը


Հարցումը կիրականացվի անհատական  հարցազրույցների միջոցով՝ ընդ որում, հարցաթերթը կփորձարկվի առնվազն երեք պատահականորեն ընտրված բնակավայրերում, ներառյալ Երևանը: Հարցվողների ընտրությունը կիրականացվի բազմաստիճան կլաստերային ընտրանքի հիմնա վրա, 1,067 պատահականորեն ընտրված տնային տնտեսությունների շրջանում:
Արդյունքները

Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: