CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Սոցիալական համերաշխության հետազոտություն


Ծրագրի անվանումը՝ «Սոցիալական համերաշխության հետազոտություն հայ հասարակությունում»

Երկիր՝ Հայաստան
Պատվիրատու՝ ՄԱԿ հայաստանյան գրասենյան
Ժամկետներ՝ 2010թ. դեկտեմբեր – 2011թ. օգոստոս

Ծրագրի նպատակը՝ 
Ծրագրի նպատակն է աջակցել «հասարակության սոցիալական կառուցվածքի և վստահության բարելավմանը Հայաստանում՝ առաջին անգամ անցկացված սոցիալական համերաշխության հետազոտության արդյունքում բացահայտված ազգային առաջնայնության հարցերի վերաբերյալ մասնակցային քննարկումների կազմակերպման միջոցով »: Ծրագրի վերջնական նպատակն է զինել ՀՀ Կառավարությանը և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին անհրաժեշտ գործիքակազմով՝ զարգացման առաջնային կարևորության հարցերի վերաբերյալ հանրային քաղաքականության բարեփոխման համար:

Հետազոտությունը բաղկացած է քանակական և որակական բաղադրիչներից՝
- համապետական հանրային կարծիքի հետազոտություն 3200 տնային տնտեսությունների հետ
- վեց ֆոկուս խումբ քննարկում և քսան խորին հարցազրույց
 
Արդյունքները՝ 
Հավաքագրված որակական և քանակական տվյալների հիման վրա պատրաստվել է զեկույց: Արդյունքների հանրային ներկայացումն անցկացվել է հետաքրքված մասնագետների լայն շրջանակի համար: Տվյալների շտեմարանը տեղադրվել է կայքում` հետագա ուսումնասիրությունների նպատակով: 

Հետազոտության արդյունքները ներկայացված են ստորև՝
Հարցաշար
Քարտեր
Ներկայացումներ
Տվյալների շտեմարան

Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: