CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Նախընտրական հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն Հայաստանում

Ծրագրի անվանումը՝ Հայաստանում ընտրություններին նախորդող հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն
Ժամկետներ՝ 2011թ. սեպտեմբեր – 2012թ. հունվար

Ծրագրի նպատակը՝ 
Համազգային նախընտրական հետազոտությունը Հայաստանում հուսալի տեղեկատվություն է տրամադրում քաղաքական կուսակցություններին և այլ շահառուներին ժողովրդավարության և ընտրությունների հանրային ընկալման, ինչպես նաև քաղաքական գործիչներից սպասումների վերաբերյալ: Ստացված տվյալները թույլ են տալիս բացահայտել քաղաքական զարգացումների, միտումների և ակնկալիքների վերաբերյալ առկա մտահոգությունները:


Հետազոտության կազմվածքը՝ ընտրանքային սոցիոլոգիական հարցում 1500 չափահասների շրջանում` Երևանում և Հայաստանի բոլոր մարզերում:

Արդյունքներ՝


 Հարցաշար
 Քարտեր
 Տվյալների շտեմարան  Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: