CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեության ծագման և զարգացման ուսումնասիրություն

Ծրագրի անվանում             Ձեռնարկատիրական գործունեության ծագումը և զարգացումը Հայաստանում

Երկիր                                   Հայաստան

Ֆինանսավորող                  Շվեյցարիա-Կովկաս ակադեմիական ցանց

Ժամկետներ                         Սեպտեմբեր 2015 - մարտ 2017


Ծրագրի նպատակը


Ծրագրի նպատակն է պարզել՝ արդյոք ձեռնարկատիրության ոլորտի կարգավորումները Հայաստանում խթանում են նոր ձեռնարկությունների ստեղծմանը և նպաստում ձեռնարկատիրության առաջխաղացմանը:

Հետազոտության խնդիրն է որոշել Երևանում և Լոռիում գործող միկրո և փոքր ձեռնարկությունների կարիքները և գնահատել Հայաստանի ձեռնարկատիրական միջավայրում դրանց կայուն զարգացման ներուժը: Դա անելու համար հարկ է բացահայտել ինքնազբաղված, միկրո և փոքր ձեռնարկությունների ներկայիս դիրքը շուկայում՝ վերհանելով դրանց՝ կարողությունների զարգացման կարիքները և հասկանալով ապագայի ծրագրերը:

Փոքր ձեռնարկությունների ներգրավվածությունը և արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղիների որոնումը ևս ծրագրի մաս են կազմում:


Մեթոդաբանությունը


Քանակական հարցում:

Կիսաձևայնացված հարցաթերթիկ, որը ձևավորվել է 600 ձեռնարկատիրական միավորների հետ դեմ առ դեմ հարցազրույցների նպատակով՝ հետևյալ ընդգրկվածությամբ. 350 ինքնազբաղված և 250 փոքր ձեռնարկություններ:


Արդյունքները


Տվյալների էլեկտրոնային շտեմարան՝ SPSS ձևաչափով


Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: