CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Ընթացիկ ծրագրեր


  Համընդգրկուն ՌԱՆԴ հետազոտություն 2017

   Այս հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել հանրային ընկալումները աշխարհաքաղաքական, տնտեսական և անվտանգության հիմնախնդիրների վերաբերյալ և իրականացնել համեմատական վերլուծություն մի շարք երկրներում (Հայաստան, Վրաստան, Բելառուս և այլն):  Ավելին ...


  Արդարադատության հասանելիությունը և մարդու իրավունքները Հայաստանում

   Նախագծի հիմնական նպատակն է պարզել, թե հայաստանյան հասարակությունն ինչպես է ընկալում իր իրավունքները և որքանով է ծանոթ պետական և ոչ պետական իրավապաշտպան մեխանիզմներին մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից:  Ավելին ...


  Մեդիա ոլորտի սպառման ուսումնասիրություն 2017

   Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս մեդիա սպառման առանձնահատկությունները, որոնք են հայաստանյան հասարակության հասանելի լրատվամիջոցները՝ զանգվածային, սոցիալական, նոր մեդիա: Ընդհանուր առմամբ, հետազոտության նպատակն է բացահայտել մեդիա ոլորտի սպառման նախապատվությունները և լրատվամիջոցների օգտագործման մակարդակները հանրության շրջանում:  Ավելին ...


  ՊՀԾ սննդի օժանդակության ծրագիր. արդյունքի գնահատում

   Մոնիթորինգի հիմնական նպատակը դպրոցական սննդի ծրագրի արդյունքների գնահատումն է:  Ավելին ...


  Ժողովրդավարության հմտությունները՝ թվային դարաշրջանում

   Ծրագրի նպատակն է դպրոցների ուսումնական ծրագրերի համար մշակել սոցցանցերին առնչվող ժողովրդավարության հմտությունների մոդել:  Ավելին ...


  ՀՀ վարչատարածքային բարեփոխումների կատարողականի գնահատում

   Համեմատել թիրախային համայնքներում ծառայությունների մատչելիության և որակի, ՏԻՄ վերաբերյալ քաղաքացիների ընկալումներն և մասնակցության փոփոխությունը:  Ավելին ...


  Սոցիալական պաշտպանություն և սննդի անվտանգություն

   Հետազոտությունն ուղղված է Հայաստանում սոցիալական պաշտպանության և սննդի անվտանգության համակարգերի ուսումնասիրությանը  Ավելին ...


  Էլիտայի վերաբերմունքը հասարակական հարցերի վերաբերյալ

   Ուսումնասիրել էլիտայի վերաբերմունքը երկրում սոցիալական արդարության, հավասարության և քաղաքականության իրականացման վերաբերյալ  Ավելին ...


  Հայաստանում սիրիահայերի կարիքների գնահատում և տվյալադարանի ստեղծում

   Ծրագրի նպատակն է սիրիահայերի տվյալադարանի ստեղծումը որը կպարունակի Հայաստանում բնակվող սիրիահայերի սոցիալ-ժողովրդագրական և աշխատանքային կարողությունների բնութագրիչներ, ինչպես նաև կբացահայտի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու նրանց ներուժը:   Ավելին ...


  Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը Երևանում և Լոռիում

   Ծրագիրն ուղղված է պարզելու՝ արդյոք ձեռնարկատիրության ոլորտի կարգավորումները Հայաստանում խթանում են նոր ձեռնարկությունների ստեղծմանը և նպաստում ձեռնարկատիրության առաջխաղացմանը: Ավելին ...


  Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման

   Ակտիվացնել քաղաքացիների ներգրավվածությունն ու վերահսկողությունը Հայաստանում թափանցիկությունը ու հաշվետվողականությունը խթանող բարեփոխումների գործընթացներում:   Ավելին ...


  Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ)

   Բարձրացնել հանրային ներգրավվածությունը ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների գործընթացում, քաղաքացիներին տրամադրել վստահելի տեղեկատվություն, հզորացնել քաղաքացիական հասարակութունը՝ արդյունավետ, հաշվետու և մասնակցային տեղական ինքնակառավարումը խթանելու համար:  Ավելին ...


  Միգրացիայի և զարգացման փոխկապակցվածությունը

   Քննել միգրացիայի հետ կապված երկրի զարգացման հնարավորությունները և միգրացիոն քաղաքականության դերն այդ հնարավորությունների խթանման գործում։   Ավելին ...


  Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագիր (ՀԿ Դեպո)

   Ծրագիր նպաստում է քաղաքացիական հասարակության կայուն զարգացմանը՝ հզորացնելով ՀԿ-ների, որպես կարևորագույն դերակատարների, կարողությունները՝ բարեփոխումների իրականացման և վերահսկման, ինչպես նաև տնտեսական, ժողովրդավարական, առողջապահական, սոցիալական ոլորտներում առավել արդյունավետ կառավարման և ծառայությունների որակի բարձրացման հարցում:   Ավելին ...
Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: