CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Առցանց տվյալների շտեմարաններ

  JSTOR - Ավելի քան 1000 ակադեմիական գիտական ամսագրերի և այլ նյութերի թվային պահոց: Մուտք՝ ՀՌԿԿ-Հայաստան գրադարանի միջոցով: 


 EBSCOhost Research Databases – Բազմաթիվ էլեկտրոնային ամսագրեր և հոդվածներ զանազան հրատարակչություններից:  Մուտք՝ ՀՌԿԿ-Հայաստան գրադարանի միջոցով:


Cambridge Journals Online – առաջարկում է ավելի գիտության եւ տեխնիկայի, բժշկության, եւ հումանիտար եւ հասարակական գիտությունների վերաբերյալ քան 320 առաջատար ամսագրերի մուտք՝ ՀՌԿԿ-Հայաստան գրադարանի միջոցով:


 

The World Bank e-library՝ Համաշխարհային Բանկի (ՀԲ) էլ-գրադարանը՝ հասարակական և տնտեսական ոլորտում առավել համապարփակ հավաքածուներից է:

Բոլոր նյութերը և փաստաթղթերը հասանելի են օգտատերին առավել հարմար ձևաչափերով, ներառյալ.

  • 1,396 ՀԲ Հրապարակումներ
  • 1,938 քաղաքական հետազոտությունների աշխատանքային փաստաթղթեր
  • Ոչ տպագրված նյութեր և պաստաթղթեր


 The Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Բաց հասանելիության ամսագրերի տեղեկատու)՝ առաջարկում է գիտական և հետազոտական ամսագրեր որոնք պահպանում են որակի բարձր չափանիշներ՝ կիրառելով գործընկերների վերանայման կամ խմբագրական որակի հսկողության մեթոդները:  Շտեմարանը բաղկացած է 8536ամսագրերից, որոնք ուղղված են բարձրացնել տեղեկությունների հասանելիությունը: 


Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: