CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

ՀՌԿԿ-Հայաստանի հրապարակումները
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման տեսլականը 

Հանրայինկարծիքի հարցման հիմնական արդյունքներ: Հարցումն իրականացվել է Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին» ծրագրի շրջանակներում

Ներբեռնել 


ՀՌԿԿ-Հայաստանի 2013թ. սոցիալական կապիտալի վերաբերյալ գիտաժողովի նյութեր.

Սոցիալական կապիտալ. Սահմանումներ,կիրառումներ, մշակութային համատեքստեր


2013թ. հունիսի 6-ին կայացած «Սոցիալական կապիտալ. սահմանումներ, կիրառումներ, մշակութային հա- մատեքստեր» խորագիրը կրող համաժողովը նպատակ ուներ տեսական, էմպիրիկ և մշակութային տեսակե- տից քննարկման հարթակ բերել թեմատիկ հետաքրքրվածություն ցուցաբերած բազմաբնույթ բնագավառ- ների ներկայացուցիչներին` այն համակողմանի ուսումնասիրության ենթարկելու և առաջարկություններով հանդես գալու նպատակով:
Ներբեռնել 
Միգրացիա և հմտություններ. Հայաստանի ազգային զեկույց

2011/2012թթ. Հայաստանում հմտությունների, միգրացիայի և զարգացման միջև եղած կապերի հետազոտության արդյունքները:

Ներբեռնել Կոռուպցիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների 2010թ.
հետազոտություն. Հիմնական արդյունքները


Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական արդյունքները:
Հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2010թ. նոյեմբերին: Համեմատության համար զեկույցում օգտագործվել են նաև կոռուպցիայի մասին տնային տնտեսություններում 2008թ. և 2009թ. անցկացված հետազոտության արդյունքները:
Ներբեռնել 

Կոռուպցիան հայաստանում. 

Տնային տնտեսությունների եվ ձեռնարկությունների 2009թ. հետազոտություն


Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում և մասնավոր ձեռնարկություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական արդյունքները: Տնային տնտեսություններում հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2009թ. հոկտեմբերին, իսկ մասնավոր ձեռնարկություններում` 2009թ. դեկտեմբերին և 2010թ. հունվարին: Համեմատության համար զեկույցում օգտագործվել են նաև կոռուպցիայի մասին տնային տնտեսություններում 2008թ. անցկացված հետազոտության արդյունքները:
Ներբեռնել 

2008թ. Հայաստանի բնակչության շրջանում անցկացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն


Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բնակչության շրջանում իրականացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հետազոտության հիմնականարդյունքները:
Հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2008թ. սեպտեմբերի 21-ից մինչև հոկտեմբերի 6-ը:
Ներբեռնել   

Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: