CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Հայաստանում սիրիահայերի կարիքների գնահատում և տվյալադարանի ստեղծում

Ծրագրի անվանում

Հայաստանում սիրիահայերի կարիքների գնահատում և տվյալադարանի ստեղծում

Երկիր

Հայաստան

Ֆինանսավորող

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) հայաստանյան գրասենյակ

Ժամկետներ

սեպտեմբեր 2016 – հոկտեմբեր 2017«Սիրիացի փախստականների տնտեսական ինտեգրում Հայաստանում (ՍՓՏԻՀ)» ծրագիրն իրականացվում է «Հարավային Կովկասի մասնավոր հատվածի զարգացում» ծրագրի (ՀԿ ՄՀԶ) և դրա հայաստանյան բաղադրիչի շրջանակում՝ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության կողմից և Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության անունից:

Ծրագրի նկարագրությունը
«Հայաստանում սիրիահայերի կարիքների գնահատում և տվյալադարանի ստեղծում»  ծրագրի նպատակն է բացահայտել սիրիահայերի ձեռնարկատիրական կարողությունները, ինչպես նաև տնտեսական ինտեգրման կարիքները: Ծրագրի նպատակն է սիրիահայերի տվյալադարանի ստեղծումը որը կպարունակի Հայաստանում բնակվող սիրիահայերի սոցիալ-ժողովրդագրական և աշխատանքային կարողությունների բնութագրիչներ, ինչպես նաև կբացահայտի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու նրանց ներուժը::

Տվյալադարանը, միևնույն ժամանակ, կպարունակի տվյալներ սիրիահայերի անցյալ և ներկա զբաղվածության, ձեռք բերած և ապագայում ցանկալի աշխատանքի համար անհրաժեշտ որակավորումների վերաբերյալ, ինչպես նաև նրանց սոցիալական ակտիվությանը վերաբերվող տվյալներ: Աշխատանքային կարողությունների բնութագրիչների շարքում են՝ անձնական հմտությունները, մասնագիտական և տեխնիկական կարողությունները, ինչպես նաև սովորելու և մասնագիտական զարգացման պատրաստակամությունը:

Կստեղծվի ևս մեկ տվյալադարան, որը կպարունակի տվյալներ այն ձեռնարկությունների մասին, որոնք սիրիահայերին աշխատանքի ընդունելու պատրաստակամություն կհայտնեն: Տվյալադարանը նաև կպարունակի տեղեկություն գործատուների պահանջների վերաբերյալ:

Մեթոդաբանությունը

Կիրականացվի գոյություն ունեցող տվյալների երկրորդական վերլուծություն: Տեսական հետազոտությունը կբացահայտի փախստականների տնտեսական ինտեգրման խնդիրները և գրանցած հաջողությունները, ինչպես նաև՝ արդեն գոյություն ունեցող նման տվյալադարանների ստեղծման և պահպանման փորձը: ՀՌԿԿ-Հայաստանի աշխատակիցների օգնությամբ սիրիահայերը կլրացնեն ինքնագնահատման թերթիկներ: Ձեռնարկությունների տվյալադարանի ստեղծումը կիրականացվի առցանց հետազոտության արդյունքում: Ծրագրի ավարտին կստեղծվի օգտագործման համար մատչելի և ապահով տվյալադարան և դրանից օգտվելու առցանց համակարգ, որն օգտատերերին թույլ կտա տեղեկատվություն ստանալ Հայաստանում բնակվող սիրիահայերի սոցիալ-դեմոգրաֆիական և աշխատանքային բնութագրիչների վերաբերյալ՝ նրանց տնտեսական ինտեգրման հարցերին առավել արդյունավետ լուծում տալու նպատակով:


Արդյունքները 
• Վերլուծական զեկույց
• Տվյալների շտեմարաններ՝ SPSS ձևաչափով:
Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: