CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի գնահատման համակարգի և վերապատրաստման կարիքների ուսումնասիրություն

Ծրագրի անվանում

Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի գնահատման համակարգի և վերապատրաստման կարիքների ուսումնասիրություն

Երկիր

Հայաստան

Ֆինանսավորող

Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն

Ժամկետներ

2016թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 


Ծրագրի նկարագրությունը
«Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն»-ը և ՀՌԿԿ-Հայաստանը համատեղ իրականացնում են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության (ԳՆ) աշխատակազմի և կից կառույցների գնահատման համակարգի և վերապատրաստման կարիքների ուսումնասիրություն: Ծրագիրը կաջակցի ԳՆ-ին և կից կառույցներին կիրառել ավելի արդյունավետ աշխատանքային պրակտիկա, որը Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարության բարեհաջող իրականացման հնարավորություն կտա:

Մեթոդաբանությունը

Գնահատումը պարունակում է քանակական և որակական բաղադրիչներ: Տվյալների հավաքագրումը կիրականացվի առցանց հարցման և խորին հարցազրույցների միջոցով: Առցանց հարցումը կուղարկվի ԳՆ-ի և դրա ստորաբաժանումների բոլոր աշխատակիցներին (ավելի քան 400 անհատ): Խորին հարցազրույցներ կանցկացվեն ԳՆ բոլոր ստորաբաժանումներում: Ընդհանուր առմամբ, կկիրականացվեն 50 խորին հարցազրույցներ:


Արդյունքները 
• Վերլուծական զեկույց

 

Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: