CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Անցումը կայուն շուկայական տնտեսության և տնտեսական կայունության ապահովումը

Ծրագրի անվանում


Աջակցություն հյուրընկալող երկրին՝ կայուն շուկայական տնտեսության անցմանը և 

տնտեսական կայունության ապահովմանը հասարակության մասնակցության միջոցով

Երկիր

Հայաստան

Ֆինանսավորող

ԵԱՀԿ 

Ժամկետներ

հոկտեմբեր– դեկտեմբեր, 2016 թ.Ծրագրի նկարագրություն
ՀՌԿԿ-Հայաստանը, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ, իրականացնում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) համապետական հարցում՝ «Աջակցություն հյուրընկալող երկրին՝ կայուն շուկայական տնտեսության անցմանը և տնտեսական կայունության ապահովմանը» ծրագրի շրջանակում: Հետազոտության արդյունքները հնարավորություն կտան բացահայտելու Հայաստանում գործող ՓՄՁ-ների կարիքները և գնահատելու դրանց ներկայիս վիճակը:

Մեթոդաբանություն
500 դեմ առ դեմ հարցազրույցներ փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների հետ ամբողջ Հայաստանում:

Արդյունքներ 
Տվյալների շտեմարան

Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: