CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Մեդիա ոլորտի սպառման ուսումնասիրություն 2017


Ծրագրի անվանումը  

Մեդիա ոլորտի սպառման ուսումնասիրություն 2017

Երկիրը

Հայաստան

Պատվիրատուն

ՅՈՒՆԻՍԵՖ

Ժամկետները

2017 նոյեմբեր – 2018 փետրվար


Ծրագրի նկարագիրը


Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս մեդիա սպառման առանձնահատկությունները, որոնք են հայաստանյան հասարակության հասանելի լրատվամիջոցները՝ զանգվածային, սոցիալական, նոր մեդիա: Ընդհանուր առմամբ, հետազոտության նպատակն է բացահայտել մեդիա ոլորտի սպառման նախապատվությունները և լրատվամիջոցների օգտագործման մակարդակները հանրության շրջանում:

 

Մեթոդաբանությունը

Հետազոտությունն իրականացվում է բացատրական փուլային խառը մեթոդներով: Այն ենթադրում է.

1.       նախկինում արված նմանատիպ հետազոտությունների արդյունքների ուսումնասիրում,

2.       քանակական հարցաթերթային հետազոտություն,

3.       որակական հետազոտություն – խորացված հարցազրույցներ թիրախային խմբերի 

           ներկայացուցիչների հետ, լրատվամիջոցների որակական ասպեկտների վերլուծություն,

4.       Վերլուծություն, թե ինչպես են որակական տվյալները բացատրում քանակական արդյունքները:


Արդյունքները

  • Նախնական զեկույց
  • Դաշտային աշխատանքների զեկույց
  • Զեկույցի նախագիծ
  • Վերջնական զեկույց
  • Որակական և քանակական հետազոտական գործիքակազմ


Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: