Կոռուպցիան հայաստանում. Տնային տնտեսությունների եվ ձեռնարկությունների 2009թ. հետազոտություն

Կոռուպցիան հայաստանում. Տնային տնտեսությունների եվ ձեռնարկությունների 2009թ. հետազոտություն

Կոռուպցիան հայաստանում. Տնային տնտեսությունների եվ ձեռնարկությունների 2009թ. հետազոտություն


Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում և մասնավոր ձեռնարկություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական արդյունքները: Տնային տնտեսություններում հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2009թ. հոկտեմբերին, իսկ մասնավոր ձեռնարկություններում` 2009թ. դեկտեմբերին և 2010թ. հունվարին: Համեմատության համար զեկույցում օգտագործվել են նաև կոռուպցիայի մասին տնային տնտեսություններում 2008թ. անցկացված հետազոտության արդյունքները: 

 

Կոռուպցիան հայաստանում 2009

Կոռուպցիան հայաստանում 2009