ՏԻՄ-երի հանդեպ հանրային վստահության գործոնները․ բանալին ՏԻՄ-երի ձեռքում է

ՏԻՄ-երի հանդեպ հանրային վստահության գործոնները․ բանալին ՏԻՄ-երի ձեռքում է

Publisher: CRRC-Armenia
ՏԻՄ-երի հանդեպ հանրային վստահության գործոնները․ բանալին ՏԻՄ-երի ձեռքում է

Հանրային քաղաքականության ուղեցույցը ներկայացնում է, թե ինչպես կարող են ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչները դրական ազդեցություն գործել հանրային ընկալումների վրա:

ՏԻՄ-երի հանդեպ հանրային վստահություն

ՏԻՄ-երի հանդեպ հանրային վստահություն