Ինչպե՞ս կատարել հղումներ. մեթոդական ուղենիշներ

Ինչպե՞ս կատարել հղումներ. մեթոդական ուղենիշներ

Ինչպե՞ս կատարել հղումներ. մեթոդական ուղենիշներ

Այս մեթոդական աշխատանքում ներկայացված ուղենիշները միտված են լրացնելու հղում կատարելուն վերաբերող հայալեզու նյութերի սակավության բացը: Աշխատանքում ներկայացվում է հղումներ կատարելու միջազգայնորեն ընդունելի` Հարվարդի ոճը: Այս նյութի շրջանակներում առաջարկվող մեթոդական ուղենիշների հիմնական նպատակն ակադեմիական հանրության ներկայացուցիչներին, մասնավորապես ուսանողներին աղբյուրների բազմազան տիպերին հղում կատարելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության մասին գաղափար տալն է: Այն նաև միջազգայնորեն ընդունելի հղման ընթացակարգերին հետևելու ակադեմիական գործընթացի խթանման նպատակ ունի:

Ներբեռնեք այստեղ։