Տարեկան հաշվետվություն 2019

Տարեկան հաշվետվություն 2019

Publisher: CRRC-Armenia
Տարեկան հաշվետվություն 2019

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)–Հայաստան հիմնադրամն այսուհետ իր կայքում կհրապարակի հիմնադրամի տարեկան հաշվետվության հանրային տարբերակը։ Հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկատվություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի, աշխատակազմի, հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված ծրագրերի և ֆինանսական ցուցանիշների մասին։ ՀՌԿԿ–Հայաստանի 2019 թվականի տարեկան հաշվետվությանը կարող եք ծանոթանալ հրապարակմանը կից կամ ներբեռնելով։

Տարեկան հաշվետվություն 2019

Տարեկան հաշվետվություն 2019