Կովկասյան բարոմետր 2021-2022

Կովկասյան բարոմետր 2021-2022

Ամսաթիվ՝ 05-02-2022
Կատեգորիա՝ Արժեքներ Հասարակություն Քաղաքականություն
Կովկասյան բարոմետր 2021-2022

Կովկասյան բարոմետր հետազոտության հարցման տվյալների հավաքագրման ժամանակահատվածն ընդգրկել է 2021 թ․ դեկտեմբերի 18-ից մինչև 2022 թ․ փետրվարի 4-ը։ Ներկայացուցչական ընտրանքի չափը կազմել է 1648 հարցվող չափահաս բնակչության շրջանում։ Տվյալները հավաքագրվել են դեմ առ դեմ հարցազրույցների մեթոդով։

Հետազոտությունն իրականացվել է Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի աջակցությամբ՝ «Ապատեղեկատվության դեմ պայքարը Հայաստանում քաղաքացիական դիսկուրսի միջոցով» ծրագրի շրջանակում։