Ամբողջական տեքստով շտեմարաններ ՀՌԿԿ-Հայաստան կենտրոնում

Ամբողջական տեքստով շտեմարաններ ՀՌԿԿ-Հայաստան կենտրոնում

Տարեթիվ՝ 15/01/2004 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Կատեգորիա՝ Կողմնորոշիչ
Ամբողջական տեքստով շտեմարաններ ՀՌԿԿ-Հայաստան կենտրոնում

2004 թ-ի հունվարի 15-ին ՀՌԿԿ-Հայաստան կենտրոնը կազմակերպեց կողմնորոշիչ սեմինար հասցեագրված նոր շահառուներին, որոնք ցանկանում են օգտվել կենտրոնի ռեսուրսներից: Սեմինարին հատուկ ուշադրություն դարձվեց կենտրոնում առկա ամբողջական տեքստով էլեկտրոնային շտեմարաններից օգտվելուն: