Աջակցություն հասարակագիտական հետազոտություններում

Աջակցություն հասարակագիտական հետազոտություններում

Տարեթիվ՝ 09/11/2005 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Կատեգորիա՝ Կողմնորոշիչ
Աջակցություն հասարակագիտական հետազոտություններում