Գենդերի սոցիոլոգիա

Գենդերի սոցիոլոգիա

Տարեթիվ՝ 12/10/2005 - 14/10/2005 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Գենդերի սոցիոլոգիա

2005թ-ի հոկտեմբերի 12-14-ը “Գենդերի սոցիոլոգիա” թեմայով մեթոդոլոգիական դասընթաց վարեց Դր. Ռոուզ Վեիցը (ԱՄՆ):