Գիտելիքը ցանցային աշխարհում` կիրառությունը ուսուցման և կրթության մեջ

Գիտելիքը ցանցային աշխարհում` կիրառությունը ուսուցման և կրթության մեջ

Տարեթիվ՝ 15/10/2008 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Գիտելիքը ցանցային աշխարհում` կիրառությունը ուսուցման և կրթության մեջ

Մոլլի Ֆրիմանը (Բերկլի, ԱՄՆ) վարեց դասընթաց Գիտելիքը ցանցային աշխարհում` կիրառությունը ուսուցման և կրթության մեջ թեմայով: