Դեպքերի պատմության վերլուծության և հաջորդական վերլուծության ներածություն SPSS և TDA փաթեթների կիրառմամբ

Դեպքերի պատմության վերլուծության և հաջորդական վերլուծության ներածություն SPSS և TDA փաթեթների կիրառմամբ

Տարեթիվ՝ 11/10/2007 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Դեպքերի պատմության վերլուծության և հաջորդական վերլուծության ներածություն SPSS և TDA փաթեթների կիրառմամբ

Դեպքերի պատմության վերլուծության և հաջորդական վերլուծության ներածություն SPSS և TDA փաթեթների կիրառմամբ՚ թեմայով դասընթացը վարեց Արմեն Ասատրյանը: