Էկոնոմետրիկ մոդելների կիրառությունը. լոջիթ և փրոբիթ մոդելները SPSS փաթեթի կիրառմամբ

Էկոնոմետրիկ մոդելների կիրառությունը. լոջիթ և փրոբիթ մոդելները SPSS փաթեթի կիրառմամբ

Տարեթիվ՝ 17/12/2008 / 12:00 AM
Վայրը` Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
Էկոնոմետրիկ մոդելների կիրառությունը. լոջիթ և փրոբիթ մոդելները SPSS փաթեթի կիրառմամբ

Էկոնոմետրիկ մոդելների կիրառությունը. լոջիթ և փրոբիթ մոդելները SPSS փաթեթի կիրառմամբ