«Ընտրանքային հետազոտության հարցերի որակի գնահատում. Համակարգչային ծրագրային փաթեթը և դրա կիրառությունները» թեմայով մեթոդաբանական դասընթաց

«Ընտրանքային հետազոտության հարցերի որակի գնահատում. Համակարգչային ծրագրային փաթեթը և դրա կիրառությունները» թեմայով մեթոդաբանական դասընթաց

Տարեթիվ՝ 02/07/2013 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 303 սենյակ
«Ընտրանքային հետազոտության հարցերի որակի գնահատում. Համակարգչային ծրագրային փաթեթը և դրա կիրառությունները» թեմայով մեթոդաբանական դասընթաց

Մեթոդաբանական դասընթաց

rn

«Ընտրանքային հետազոտության հարցերի որակի գնահատում. Համակարգչային ծրագրային փաթեթը և դրա կիրառությունները»

rn

որը կվարի

rn

Արմինե Պետրոսյանը, Տ.Գ.Թ.

rn

 

 Օրը՝ 2-ը հուլիսի, 2013թ.
 Ժամը՝ 10:00 – 14:00
 Վայրը՝ ՀՌԿԿ-Հայաստան, Աբովյան 52,
ԵՊՀ VI մասնաշենք, 303 սենյակ
 Լեզուն՝ հայերեն, անգլերեն լուսապատկերներով

 

Ընդհանուր ակնարկ. Դասընթացի շրջանակներում կքննարկվի ընտրանքային հետազոտություններում չափման սխալների խնդիրը: Կլուսաբանվեն սխալներիrnհետևանքները հետազոտության արդյունքներում, ինչպես նաև ցույց կտրվեն այն տարբերություննեը,rnորոնք առկա են արդյունքների կատարյալ և սխալներով չափման դեպքերում: Դա հնարավոր էrnդառնում, երբ մենք հնարավորություն ունենքrnհաշվարկել կամ կանխատեսել հետազոտության հարցերի որակը:

rn

Կքննարկվենrnերկու մոտեցումներ՝

rn

–        rnԲազմաբնորոշիչ բազմամեթոդային մատրիցների (multitrait-multimethodrnmatrix-MTMM) փորձարկումների միջոցով հարցերի հավաստիության և հիմնավորվածության հաշվարկ,

rn

–        rnSQP 2.0 ծրագրային փաթեթի միջոցով հարցերի հավաստիության և հիմնավորվածությանrnկանխատեսումը:

rn

Կցուցադրվի, թե ինչպես այս տեղեկությունըrnկարող է կիրառվել հարցերի կատարելագործման նպաատակով՝ մինչև դաշտային պայմաններումrnօգտագործվելը, ինչպես նաև փոփոխականների միջև հարաբերությունների վերլուծությունում  չափման սխալների ուղղման նպատակով:

rn

 

Դասընթացավարիrnկենսագրություն. Արմինե Պետրոսյանը իր կրթությունը ստացելrnէ Երևանի, Նովոսիբիրսկի և Մոսկվայի համալսարաններում: Նա տնտեսագիտության թեկնածու է և քաղաքագիտության մագիստրոս: Աշխատել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունում որպես Ներդրումային քաղաքականության, այնուհետև Տեղեկատվական համակարգերի վարչության պետ: 2002թ-ին՝ ավարտելով Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, Արմինեն աշխատել է ամերիկյան և եվրոպական միջազգային ծրագրերում՝ ժողովրդավարության, քաղաքացիական հասարակության, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, տեղական ինքնակառավարման բնագավառներում:

 

Գրանցումն ավարտված է: