Կողմնորոշիչ սեմինար ՀՌԿԿ էլեկտրոնային գրացուցակի օգտագործման վերաբերյալ

Կողմնորոշիչ սեմինար ՀՌԿԿ էլեկտրոնային գրացուցակի օգտագործման վերաբերյալ

Տարեթիվ՝ 21/04/2004 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Կատեգորիա՝ Կողմնորոշիչ
Կողմնորոշիչ սեմինար ՀՌԿԿ էլեկտրոնային գրացուցակի օգտագործման վերաբերյալ

ՀՌԿԿ-Հայաստանը անցկացրեց կողմնորոշիչ սեմինար իր շահառուների համար “Հասարակագիտական հետազոտությունների օժանդակումը ՀՌԿԿ-Հայաստանում” թեմայով որտեղ ներկայացվեց կենտրոնի էլեկտրոնային գրացուցակը և դրանից արդյունավետ օգտվելու կարգը: Սեմինարը վարեց Կենտրոնի տեղեկատվության մասնագետ/գրադարանավար Արթուր Ասծատրյանը: