Հղումների տեսակները, դերը և կարևորությունը

Հղումների տեսակները, դերը և կարևորությունը

Տարեթիվ՝ 29/09/2004 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Կատեգորիա՝ Կողմնորոշիչ
Հղումների տեսակները, դերը և կարևորությունը

“Հղումների տեսակները, դերը և կարևորությունը” թեմայով կազմակերպված կողմնորոշիչ սեմինար-պարապմունքը վարեց ՀՌԿԿ-Հայաստանի տեղեկատվության մասնագետ-գրադարանավար Արթուր Ասծատրյանը: