ՀՌԿԿ գրադարան և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ռեսուրսներ

ՀՌԿԿ գրադարան և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ռեսուրսներ

Տարեթիվ՝ 14/07/2004 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Կատեգորիա՝ Կողմնորոշիչ
ՀՌԿԿ գրադարան և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ռեսուրսներ

“ՀՌԿԿ գրադարանը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ռեսուրսները” թեմայով կողմնորոշիչ սեմինար տեղի ունեցավ 2004 թ-ի հուլիսի 14-ին: