ՀՌԿԿ-Հայաստանում առկա հետազոտական ռեսուրսները

ՀՌԿԿ-Հայաստանում առկա հետազոտական ռեսուրսները

Տարեթիվ՝ 10/11/2003 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Կատեգորիա՝ Կողմնորոշիչ
ՀՌԿԿ-Հայաստանում առկա հետազոտական ռեսուրսները

“ՀՌԿԿ-Հայաստանում առկա հետազոտական ռեսուրսները” թեմայով ՀՌԿԿ առաջին կողմնորոշիչ սեմինարը վարեց Կենտրոնի տեղեկատվության մասնագետ/գրադարանավար Արթուր Ասծատրյանը: