Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները

Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները

Տարեթիվ՝ 10/12/2007 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները

Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ՚ թեմայով մեթոդաբանական դասընթացը վարեց Ֆ.մ.գ.թ. Ռուբեն Գևորգյանը: