Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները

Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները

Տարեթիվ՝ 01/03/2007 - 06/03/2007 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները

2007թ. մարտի 1-2, 5-6 ժամը 3.00 5.40 Ռուբեն Գևորգյանը անցկացրեց “Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ” դասընթացի երկրորդ շրջանը: