Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ

Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ

Տարեթիվ՝ 03/07/2008 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ

“Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով մեթոդաբանական դասընթացը վարեց Ֆ.մ.գ.թ. Ռուբեն Գևորգյանը: