Office 2007-ի նոր հնարավորությունները

Office 2007-ի նոր հնարավորությունները

Տարեթիվ՝ 10/03/2009 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Կատեգորիա՝ Կողմնորոշիչ
Office 2007-ի նոր հնարավորությունները

“Office 2007-ի նոր հնարավորությունները” թեմայով կողմնորոշիչ սեմինարը անցակցրեց ՀՌԿԿ ՏՏ ղեկավար Սերգեյ Բարխուդարյանը: