SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառումը սոցիոլոգիական և վիճակագրական հետազոտություններում

SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառումը սոցիոլոգիական և վիճակագրական հետազոտություններում

Տարեթիվ՝ 13/04/2005 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառումը սոցիոլոգիական և վիճակագրական հետազոտություններում

“SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառումը սոցիոլոգիական և վիճակագրական հետազոտություններում” թեմայով մեթոդաբանական դասընթացը վարեց Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ, ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու Աշոտ Կակոսյանը: