Աղասի Թադեվոսյան

Աղասի Թադեվոսյան

Այլ դրամաշնորհառու

Կոռուպցիայի հետազոտության տվյալները վերլուծող դրամաշնորհառուներ

Կոռուպցիայի բնույթը, դրա հանրային ընկալումը և ազդեցությունը մարդկային զարգացման վրա