Ամալյա Ֆլջյան

Ամալյա Ֆլջյան

Կրտսեր դրամաշնորհառու

2015թ.

Ամալյա Ֆլջյանը մագիստրոսի աստիճան է ստացել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի և բակալավրի աստիճան՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Օտար լեզուների և մշակույթների դասավանդման տեսության և մեթոդների բաժնի կողմից: Մինչ ՀՌԿԿ-Հայաստանին միանալը Ամալյան աշխատանք-ուսում ծրագրով աշխատել է ՀԱՀ-ի Քաղաքական հետազոտությունների Թրպանճեան կենտրոնում և Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում: Ներկայում Ամալյան ներգրավված է «Կրթական շրջանակների և ուսանողների միջոցով հայ-վրացական համագործակցության ռազմավարություններ» ծրագրում: