Անահիտ Գուլյան

Անահիտ Գուլյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2006թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Հայաստանի Հանրապետությունում Պարտադիր Բժշկական Ապահովագրության ներդրման հնարավորություններն ու զարգացման հեռանկարները | Բրոշյուր