Անի Կարապետյան

Անի Կարապետյան

Կրտսեր դրամաշնորհառու

2013թ.

Անի Կարապետյանն ունի փիլիսոփայական կրթություն: Նա բակալավրի աստիճանը ստացել է Երևանի Պետական Համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետից, իսկ մագիստրոսական թեզը պաշտպանել է Կենտրոնական եվրոպական համալսարանի (Բուդապեշտ, Հունգարիա) փիլիսոփայության ֆակուլտետում: Անիի հետազոտական հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է գիտության փիլիսոփայությունը, սոցիալական գիտությունները, մասնավորապես՝ վարքի տնտեսագիտություն և հանրային կառավարում: ՀՌԿԿ-Հայաստանի երտասարդ դրամաշնորհառուների ծրագրի շրջանակներում Անին աշխատում է Համաշխարհային բանկի STEP ծրագրում: