Աննա Սարգսյան

Աննա Սարգսյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Հաշմանդամ երեխաների կրթական հիմնախնդիրները. Երևանի և մեկ մարզի համեմատական վերլուծություն