Արթուր Բաբայան

Արթուր Բաբայան

Այլ դրամաշնորհառու

2017

Հետազոտական դրամաշնորհ՝ «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակում

Արթուրը սովորում է Երևանի Պետական Համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայում։ Նա ստացել է ճգնաժամային կառավարման բակալվրի կոչում Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի կողմից։ Արթուրն ունի դաշտային աշխատանքների մեծ փորձ, իրականացրել է քանակական և խորին հարցազրույցներ ՀՌԿԿ-Հայաստանի և ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիայի համար։ Աշխատել է որպես հետազոտող Կովկասի ինստիտուտում Coalition for Trust ծրագրի շրջանակներում և որպես դաշտային աշխատանքների մենեջեր Doping Creative Advertising կազմակերպությունում։ Նրա գիտական հետաքրքրությունները ներառում են արհավիրքի սոցիոլոգիան և տեղական կառավարման քաղաքականությունը։

Կրթությունն ու սեռը՝որպես ՀՀՏԻՄ-երի վերաբերյալ իրազեկվածության գործոններ. որակական հետազոտություն Երևան քաղաքում: Արթուր Բաբայան
Ներկայացում