Արմինե Ասրյան

Արմինե Ասրյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Դպրոցների վերակառուցումը Հայաստանում. սոցիալական կապիտալի կարևորությունը