Արտակ Դաբաղյան

Արտակ Դաբաղյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2006թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Տնտեսությունը, առևտուրը և էթնիկությունը սահմանամերձ գոտում. ազգագրական հետազոտություն Հայաստանի Տավուշի մարզում | Կարծիք | Հոդվածներ