Արտակ Քյուրումյան

Արտակ Քյուրումյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2008/2009թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Ներքին պետական պարտքը որպես միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում պետական բյուջեի պակասորդի ֆինանսավորման ապահովում