Գոհար Շահնազարյան

Գոհար Շահնազարյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Ժամանակակից Հայաստանի սոցիալական կառուցվածքի գենդերային բաղադրիչը (ամբողջական աշխատություն) | Առաջարկություններ